HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Särskilt stöd för diabetiker

Särskilt stöd för diabetiker

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 016 - Finns det något extra ekonomiskt stöd vid större ingrepp hos tandläkaren för patienter som har diabetes?

Det statliga tandvårdsstödet består av ett högkostnadsskydd, ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och ett särskilt tandvårdsbidrag (STB). Högkostnadsskyddet innebär att patienter vid större behandlingar betalar en del av kostnaden själv och en del ersätts av staten.

Patienter med sjukdomar eller funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa kan ha rätt till STB. I den gruppen ingår personer som har en svårinställd diabetes. Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder.

I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:16) om särskilt tandvårdsbidrag finns beskrivet närmare om kriterierna för rätt till STB. Patienten ska med ett läkarintyg styrka att hen har svårinställd diabetes av en sådan svårighetsgrad som anges i föreskriften.

Mer information om STB kan du hitta på Försäkringskassans hemsida.

Utöver STB som får användas för förebyggande tandvårdsåtgärder finns det inget särskilt stöd för patienter med diabetes vid större ingrepp hos tandläkaren. De omfattas av högkostnadsskyddet för tandvård på samma sätt som andra patienter i tandvården.