HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Separation av bro för att extrahera en tand

Separation av bro för att extrahera en tand

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 005 - Är det ersättningsberättigande att använda åtgärd 402 vid separation av bro för att extrahera en tand även när tanden i sig inte separeras?

Ja, för åtgärd 402 Tanduttagning när separation eller friläggning krävs, en tand, lämnas ersättning när separation krävs för att extrahera en tand. Ersättning lämnas oavsett om det är en tand eller en bro som behöver separeras för att möjliggöra extraktionen.

Relaterade åtgärder