HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Tand förloras bredvid befintligt implantat och hängande led

Tand förloras bredvid befintligt implantat och hängande led

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 002 - En patient har en kopplad bro på implantat i position 21, hängande led 22 och krona på tand 23. Nu har tanden 11 förlorats. Vilket tillstånd ska användas om ett implantat ska installeras?

dnr15_210.png
Regel E.11 anger att implantat bredvid saknad tand ska likställas med tandlöshet när tillstånd för tandlucka fastställs. Regel E.12 anger att hängande led bredvid implantat där regel E.11 är tillämplig ska likställas med tandlöshet när tillstånd fastställs.

Här gäller regel E.11 och E.12, vilket medför att tillståndet är 5034 Tretandslucka. Ett implantat för 11 är ersättningsberättigande.

Relaterade tillstånd

Relaterade regler