HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Åtgärd 850 och 926 samma dag

Åtgärd 850 och 926 samma dag

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 104 - Varför kan man som vårdgivare inte ta åtgärd 850 och 926 samma dag?

Åtgärd 850 och åtgärd 926 kan rapporteras samma dag om de tillämpas i olika käkar, men inte om de avser behandling i samma käke.

Åtgärd 850 avser Implantatstödd krona, en per käke vilket innebär att endast en implantatkrona kan rapporteras i samma käke under samma dag. En utbyteskrona på implantat, åtgärd 926 eller 929, som samtidigt utförs i samma käke är också en implantatkrona. Flera ersättningsberättigande implantatkronor som görs samtidigt i samma käke ska rapporteras med åtgärd 852 Implantatstödd krona, flera i samma käke. Detta innebär att vid en kombination av en ersättningsberättigande implantatkrona och en utbytesåtgärd för implantatkrona (åtgärd 926 eller 929) är den korrekta rapporteringen åtgärd 852 + åtgärd 926 eller 929.