HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Allmänna råd om omfattande undersökning, åtgärd 107

Allmänna råd om omfattande undersökning, åtgärd 107

Allmänna råd om omfattande undersökning, åtgärd 107

En omfattande undersökning kan exempelvis vara en

  • fullständig parodontal undersökning med fickstatus samt behandlingsplanering för patient med generell parodontal sjukdom,
  • undersökning och bedömning inför bettrehabilitering av tänder, bettförhållanden, käkben, slemhinnor och bettanalys samt behandlingsförslag, 
  • undersökning av smärtproblematik som kräver flera olika diagnostiska metoder där smärtan inte tydligt kan härledas till tänder,
  • undersökning inför käkkirurgiskt ingrepp när bedömning krävs av anatomiska förhållanden, benmängd eller benkvalitet samt medicinska förhållanden,
  • undersökning av bettförhållanden samt behandlingsförslag inför ortodontisk behandling,
  • diagnostik efter smärtbehandling eller behandling av parodontal sjukdom där undersökningen har motsvarande omfattning som i ovan nämnda strecksatser, eller
  • undersökning av akuta problem där orsaken kan vara multifaktoriell, svårdiagnosticerad eller kräver mer omfattande planering av behandlingen

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor