HSLF-FS 2022:26
Tillstånd » 4075

4075

4075 - Infraocklusion.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 701-708

Utbytesåtgärder

921, 922

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.