HSLF-FS 2022:26
Handbok » 6.3 Regler för rehabiliterande och habiliterande vård

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.3 Regler för rehabiliterande och habiliterande vård

6.3Regler för rehabiliterande och habiliterande vård

För området rehabilitering finns reglerna E.0–E.15. Av kolumnen villkor för ersättning, bilaga 1 i föreskriften, framgår vid varje tillstånd vilka regler som ska tillämpas.

Tabell, Regler vid rehabiliterande och habiliterande vård

DokumentationE.0
När tillstånd ska fastställasE.11, E.12
Tandstödd protetikE.3, E.5, E.9, E.13
Implantatstödd protetikE.2, E.6, E.7, E.9, E.13
Avtagbar protetikE.8, E.9
TandregleringE.10
Utbytesåtgärder implantatE.4, E.6, E.9
Utbytesåtgärder tandregleringE.14, E.15, E.9
Behandling som görs omE.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.15

Som framgår av ovanstående tabell finns separata omgörningsregler för varje delområde. Undantagen från omgörningsreglerna finns samlade i regel E.9. Omgörning av rehabiliterande åtgärder beskrivs särskilt under avsnitt 6.4.

Omgörningsregler för protetisk behandling som utförts som reparativ vård (tillstånd inom 4000-serien) finns beskrivna under avsnittet om Reparativ vård, se D-regler avsnitt 5.3.

6.3.1 Regel E.11 Befintligt implantat
6.3.2 Regel E.12 Befintligt hängande led
6.3.3 Regel E.13 kopplad konstruktion mellan tand och implantat
6.3.4 Sammanbunden konstruktion eller kopplad konstruktion mellan tand och implantat enligt regel E.13