HSLF-FS 2019:9
Handbok » 6 Rehabiliterande och habiliterande vård » 6.2 Dokumentation vid rehabiliterande vård (5000-tillstånd), regel E.0

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.2 Dokumentation vid rehabiliterande vård (5000-tillstånd), regel E.0

Dokumentation vid rehabiliterande vård (5000-tillstånd), regel E.0

Generella villkor för dokumentation vid 5000-tillstånd har samlats under en regel E.0 Dokumentation. I E.0 framgår att tillståndet ska dokumenteras i patientjournalen innan behandlingen påbörjas. Dokumentation ska ske med foto om tillståndet inte redan framgår av befintlig aktuell röntgen. Dokumentation kan även ske med modell. För sjukdomsbehandlande åtgärder 301–304, fyllningsåtgärder 701–705 eller mindre reparationsåtgärder 811, 812 eller 881 är skriftlig journaldokumentation tillräcklig.

Utöver de generella dokumentationskraven enligt E.0 kan det finnas specifika dokumentationskrav som framgår av villkoren för det aktuella tillståndet.

Exempel, dokumentation enligt E.0 samt specifika dokumentationskrav för tillstånd 5447