HSLF-FS 2022:26
Handbok » 5.3.1.1.1 Tillstånd 4076, omfattande infraocklusion

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

5.3.1.1.1 Tillstånd 4076, omfattande infraocklusion

5.3.1.1.1Tillstånd 4076, omfattande infraocklusion
Handbok_version_14.0 KUSP_html_f0fd3bd0267b134f.jpg

I villkoren för tillstånd 4076 Omfattande infraocklusion anges att omfattande infraocklusion innebär att ocklusalytan för tanden är under ocklusionsplanet med minst en tredjedel av granntändernas kronhöjd.

I 4 § Definitioner i föreskriften förklaras att med infraocklusion avses en tand som efter förväntat

avslutat tandframbrott har en tuggyta som är lägre än omgivande tänder i käken beroende på hindrad eller ofullständig eruption (tandframbrott) eller ankylos (sammanväxt mellan tandrot och käkben).

Om en hel sida saknar kontakt (beroende på annat skäl än ofullständig eruption) betraktas detta inte som infraocklusion utan som ett lateralt öppet bett.