HSLF-FS 2019:9
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd » 4.1.1.8 Kirurgisk behandling av parodontit och periimplantit, tillstånd 3043 och 3044 samt åtgärd 451–454

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.8 Kirurgisk behandling av parodontit och periimplantit, tillstånd 3043 och 3044 samt åtgärd 451–454

Kirurgisk behandling av parodontit och periimplantit, tillstånd 3043 och 3044 samt åtgärd 451–454

För kirurgisk behandling av tillstånd 3043 Parodontit är åtgärd 451 eller 452 ersättningsberättigande.

Motsvarande är åtgärd 453 eller 454 ersättningsberättigande för kirurgisk behandling av tillstånd 3044 Periimplantit. Vilken av åtgärderna som ersätts beror på operationsområdets omfattning och/eller antalet tänder eller implantat som opereras.

När kirurgisk behandling sker vid både tänder och implantat vid samma operationstillfälle tillämpas en och samma åtgärd för operationen. För sådan kombinerad behandling är åtgärd 453 eller 454 ersättningsberättigande och behandlingen rapporteras inom tillstånd 3044 Periimplantit, dvs. även när tänder med parodontit opereras samtidigt.

Handbok_version_11_KUSP_html_a4f291ca1cfafea7.jpg

Åtgärd 451 är ersättnings­berättigande när operation sker av 1–4 tänder i en (1) kvadrant eller inom tandposition 3–3 i samma käke.

Åtgärd 453 är ersättnings­berättigande när operation sker i en (1) kvadrant eller inom tandposition 3–3 i samma käke av

  • 1–3 implantat med periimplantit, eller
  • 1–2 implantat med periimplantit och en eller flera tänder med parodontit.

Det innebär att de åtgärder som tillämpas för operation i en (1) kvadrant även tillämpas när operationen enbart sker inom tandposition 3–3.

När operation sker i flera kvadranter, men inte enbart inom tandposition 3–3 i samma käke, är åtgärd 452 respektive åtgärd 454 ersättnings­berättigande. Dessa båda åtgärder tillämpas även när fler tänder eller implantat än vad som omfattas i åtgärd 451 eller 453 opereras i samma kvadrant eller inom tandposition 3–3.

Åtgärdstexten för åtgärd 454 är omfångsrik och ganska komplicerad eftersom åtgärden kan tillämpas för många olika kombinationer av implantat och tänder i olika kvadranter. Kortfattat kan det beskrivas:

Handbok_version_11_KUSP_html_650c25e3027c872d.pngÅtgärd 454 tillämpas för lambåoperation vid implantat med periimplantit och i förekommande fall samtidigt vid tänder med parodontit
  • i flera kvadranter, men inte enbart inom tandposition 3–3 i samma käke, eller
  • i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 i samma käke som avser fler implantat än vad som ingår i åtgärd 453.

I villkoren för tillstånd 3043 för parodontit finns dokumentationskrav för att åtgärd 451 och 452 för parodontalkirurgi ska vara ersättningsberättigande. Villkoren anger att fickstatus för operationsområdet och skäl till varför parodontalkirurgi behöver utföras ska vara dokumenterade i patientjournalen. Fickstatus får inte vara äldre än sex månader.

I villkoren för tillstånd 3044 för periimplantit finns dokumentationskrav för åtgärd 453 och 454 om att skäl till varför kirurgisk behandling behöver utföras ska vara dokumenterade i patientjournalen. Vidare anges att fickstatus som inte är äldre än sex månader ska vara dokumenterat för tänder med parodontit som behandlas med lambåoperation vid samma operationstillfälle.

Exempel, kirurgisk behandling av parodontit vid tre tänder inom tandposition 3–3, tillstånd 3043 och åtgärd 451
Exempel, parodontalkirurgi i en kvadrant och extraktion av tand i annan kvadrant, åtgärd 401, 451 och 480
Exempel, kirurgisk behandling av parodontit vid tre tänder inom tandposition 3–3, åtgärd 451, samt kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant, åtgärd 409
Exempel, kirurgisk behandling av parodontit vid tänder i två olika kvadranter, åtgärd 452
Exempel, kirurgisk behandling av parodontit vid tänder i två olika kvadranter och samtidigt kirurgiskt avlägsnande av tand i den ena kvadranten, åtgärd 452
Exempel, kirurgisk behandling i en kvadrant vid ett implantat med periimplantit och två tänder med parodontit, åtgärd 453 och tillstånd 3044
Exempel, kirurgisk behandling av periimplantit vid tre implantat inom tandposition 3–3, åtgärd 453 samt av- och återmontering av bro, åtgärd 882
Exempel, kirurgisk behandling vid två implantat med periimplantit i olika kvadranter samt vid tänder med parodontit, åtgärd 454
Exempel, kirurgisk behandling vid samma operationstillfälle vid implantat med periimplantit i en kvadrant och av tänder med parodontit i annan kvadrant, åtgärd 454
Exempel, kirurgisk behandling vid två olika operationstillfällen vid implantat med periimplantit i en kvadrant, åtgärd 453 och av tänder med parodontit i annan kvadrant, åtgärd 451
Exempel, kirurgisk behandling av periimplantit när två implantatbroar med sammanlagt elva implantat behöver av- och återmonteras, åtgärd 454 och 882
Exempel, kirurgisk behandling av periimplantit när två implantatbroar med sammanlagt sex implantat av- och återmonteras, åtgärd 454 och 882
Exempel, kirurgisk behandling av periimplantit vid två olika behandlingstillfällen, när två implantatbroar behöver av- och återmonteras, åtgärd 453 och 880, åtgärd 453 och 882
Exempel, läkdistanser när befintlig implantatbro inte kan återmonteras efter operation av periimplantit, tillstånd 3044 samt åtgärd 453 och 892
Exempel, behandling av mukosit vid implantat, implantatbro monteras av och kontureras om, åtgärd 303 och 882