HSLF-FS 2019:9
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd » 4.1.1.3 Åtgärder för beteendemedicinsk behandling, 313 och 314.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.3 Åtgärder för beteendemedicinsk behandling, 313 och 314.

Åtgärder för beteendemedicinsk behandling, 313 och 314.

Inom tandvårdsstödet finns det två åtgärder för beteendemedicinsk behandling, åtgärd 313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer och 314 Beteendemedicinsk behandling.

För åtgärd 313 och 314 ska följande dokumenteras i patientjournalen:

  • en motivering till varför beteendemedicinsk behandling ska utföras, samt
  • en individanpassad behandlingsplan för teoribaserad beteendepåverkan.

Lämplig bakgrund för att upprätta en individanpassad behandlingsplan för teoribaserad beteendepåverkan kan vara att ha kunskap om den sjukdom som en beteendeförändring syftar till att påverka, färdighet i lämplig kommunikationsmetod, samt kunskap om de teorier och metoder som ligger till grund för att påverka människors beteende.

Åtgärder 313 och 314 är ersättningsberättigande inom tillstånd för tandsjukdomar och käkfunktionsstörning (3021, 3042, 3043, 3044, 3161, 4001, 4002, 4011, 4012, 4071, 4072 och 4073).

Exempel, beteendemedicinsk behandling, åtgärd 313 och 314, vid parodontal sjukdom
Exempel, beteendemedicinsk behandling, åtgärd 314, vid kariessjukdom
Exempel, beteendemedicinsk behandling, åtgärd 313, vid käkfunktionsstörning
Exempel, beteendemedicinsk behandling, åtgärd 313, vid omfattande tandslitage