HSLF-FS 2019:9
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd » 4.1.1.2 Sjukdomsbehandlande åtgärder 301, 302, 303, 304 » 4.1.1.2.6 Exempel, behandling av mukosit vid implantat, implantatbro monteras av och kontureras om, åtgärd 303 och 882

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.2.6 Exempel, behandling av mukosit vid implantat, implantatbro monteras av och kontureras om, åtgärd 303 och 882

Exempel, behandling av mukosit vid implantat, implantatbro monteras av och kontureras om, åtgärd 303 och 882

En patient har en implantatbro på sex implantat i överkäken, där slemhinnan uppvisar tydliga tecken på mukosit med svullnad och blödning. Den implantatförankrade bron har en sådan utformning att det saknas spolrum och approximal rengöring är försvårad. Tandläkaren bedömer att bron behöver skruvas loss för att justeras.

Tandläkaren monterar av bron och konturerar om anläggningen mot slemhinnan. Slipning för att få rum med interdentalborstar sker i samtliga spolrum. Efter polering återmonteras bron och skruvhålen försluts. Tandläkaren rapporterar tillstånd 3042 Mukosit vid implantat och åtgärd 882 Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner… och 303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande.

Patienten får en tid hos tandhygienist för fortsatt behandling.