HSLF-FS 2019:9
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd » 4.1.1.2 Sjukdomsbehandlande åtgärder 301, 302, 303, 304 » 4.1.1.2.5 Exempel, avlägsnande av broled, åtgärd 302, inför kirurgiskt avlägsnande av tand, åtgärd 404

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.2.5 Exempel, avlägsnande av broled, åtgärd 302, inför kirurgiskt avlägsnande av tand, åtgärd 404

Exempel, avlägsnande av broled, åtgärd 302, inför kirurgiskt avlägsnande av tand, åtgärd 404

En patient har blivit remitterad till en käkkirurgisk klinik för kirurgiskt avlägsnande av tanden 46 som är brostöd i en bro 46 (45) 44 43 42 (41) (31) 32 33. Tanden har grav rotytekaries och kan därför inte behållas. Rötterna har omfattande hypercementos varför patienten är remitterad för kirurgiskt avlägsnande.

Innan 46 kan opereras bort behöver bron separeras och broledet 46 tas bort. Vid besöket inleder käkkirurgen med att avlägsna broledet 46. Det hängande ledet 45 putsas och poleras. Därefter sker operationsuppdukning, en mukoperiostlambå läggs upp, och tanden 46 kan avlägsnas efter separation och bortborrning av ben.

Tandläkaren rapporterar tillstånd 4012 Omfattande kavitet på grund av sekundärkaries och åtgärd 302 Sjukdoms- eller smärtbehandling för separation av bron inklusive puts och polering. Vidare rapporterar tandläkaren tillstånd 4012 och åtgärd 404 för kirurgiskt avlägsnande av 46.