HSLF-FS 2019:9
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd » 4.1.1.2 Sjukdomsbehandlande åtgärder 301, 302, 303, 304 » 4.1.1.2.4 Exempel, extraherad tand bondas till granntand vid parodontit, åtgärd 302

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.2.4 Exempel, extraherad tand bondas till granntand vid parodontit, åtgärd 302

Exempel, extraherad tand bondas till granntand vid parodontit, åtgärd 302

En patient kommer akut till tandläkaren på grund av en värkande och mycket mobil underkäksincisiv. Tandläkaren undersöker patienten akut och tar en röntgenbild.

Tandläkaren informerar patienten om att tanden måste extraheras på grund av tandlossning. Därefter ska en fullständig undersökning utföras och behandling av tandlossningssjukdomen inledas. Troligen måste ytterligare en eller två underkäksinsiciver tas bort under behandlingen.

Tandläkaren bedövar, tar bort tanden och skrapar ur granulationsvävnad. Patienten vill att luckan efter tanden tillfälligt åtgärdas tills en riktig temporär ersättning kan framställas. Tandläkaren slipar av roten på den extraherade tanden och bondar den till ena granntanden.

Tandläkaren rapporterar tillstånd 1301 Behov av mindre omfattande undersökning och åtgärd 103 och 121. Vidare rapporteras tillstånd 3043 Parodontit och åtgärd 401 för extraktionen samt åtgärd 302 för bonding av tanden till granntanden. Tillstånd 3043 tillämpas för bondingen som en del i behandlingen av den parodontala sjukdomen, det är inte en rehabiliterande behandling av en entandslucka.