HSLF-FS 2019:9
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd » 4.1.1.2 Sjukdomsbehandlande åtgärder 301, 302, 303, 304 » 4.1.1.2.3 Exempel, annan behandling av tillstånd i käkled eller käkmuskler, åtgärd 302

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.2.3 Exempel, annan behandling av tillstånd i käkled eller käkmuskler, åtgärd 302

Exempel, annan behandling av tillstånd i käkled eller käkmuskler, åtgärd 302

En patient söker akut på grund av besvär med käkmuskelsmärta och huvudvärk. Patienten har sin gamla bettskena med sig. Bettskenan, som gjordes för några år sedan, har inte använts det senaste året. Den passar därför inte så bra längre utan spänner på tänderna. Nu har patienten återigen besvär med käkmuskelsmärta och huvudvärk och undrar om bettskenan kan justeras så att den kan användas igen.

Tandläkaren undersöker patienten och konstaterar att käkmusklerna är mycket palpationsömma och fastställer tillstånd 3161 Käkfunktionsstörning. För undersökningen rapporteras åtgärd 103 inom tillstånd 1301.

Tandläkaren ser också att bettskenan inte längre passar, men att den kan åtgärdas. Bettskenan slipas ur och basas så att den passar igen. Därefter sker inslipning i ocklusion och artikulation.

Tandläkaren rapporterar åtgärd 302, för annan behandling av tillstånd i käkled eller käkmuskler som orsakat käkfunktionsstörning, inom tillstånd 3161, Käkfunktionsstörning.