HSLF-FS 2019:9
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd » 4.1.1.2 Sjukdomsbehandlande åtgärder 301, 302, 303, 304 » 4.1.1.2.2 Exempel, behandling av symtomgivande sprickbildning, åtgärd 302

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.2.2 Exempel, behandling av symtomgivande sprickbildning, åtgärd 302

Exempel, behandling av symtomgivande sprickbildning, åtgärd 302

En patient har besvär från en molar i underkäken när han tuggar. Tandläkaren har tidigare provat att slipa på kuspen som ger symtom. Besvären upphörde dock inte och efter ett par dagar kommer patienten åter.

Tandläkaren undersöker patienten kliniskt och med röntgen och bedömer därefter att besvären beror på en kuspspricka, tillstånd 4079 Symtomgivande sprickbildning i tand.

Tandläkaren tar bort fyllningen och ser en spricka genom den mesiolinguala kuspen. Tandläkaren reducerar kuspen ned till sprickan och gör en långtidstemporär fyllning för att avvakta om symtomen avklingar. Tandläkaren rapporterar åtgärd 302 för behandlingen.