HSLF-FS 2019:9
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd » 4.1.1.2 Sjukdomsbehandlande åtgärder 301, 302, 303, 304 » 4.1.1.2.1 Exempel, mindre justering av patientens bettskena efter fyllningsterapi, åtgärd 301

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.2.1 Exempel, mindre justering av patientens bettskena efter fyllningsterapi, åtgärd 301

Exempel, mindre justering av patientens bettskena efter fyllningsterapi, åtgärd 301

En patient har varit akut vid en annan mottagning och fått en ny fyllning på tanden 16. Vid det tillfället hade patienten inte med sin bettskena som utfördes för ett par år sedan.

Nu besöker patienten sin ordinarie tandläkare för revisionsundersökning och har även med bettskenan som inte längre passar. Patienten har behov av sin bettskena på grund av tandpressning och huvudvärk.

Tandläkaren ser att bettskenan måste justeras för att anpassa den till fyllningen på 16. Tandläkaren slipar ur och basar skenan vid 16. Därefter passar och fungerar bettskenan bra igen.

Tandläkaren rapporterar tillstånd 3161 Käkfunktionsstörning och åtgärd 301 för mindre korrigering av tidigare framställd laboratorieframställd bettskena. För revisionsundersökningen rapporterar tandläkare åtgärd 101 inom tillstånd 1001.