HSLF-FS 2019:9
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd » 4.1.1.11 Traumatiserande ocklusion, tillstånd 3152,

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.11 Traumatiserande ocklusion, tillstånd 3152,

Traumatiserande ocklusion, tillstånd 3152,

Exempel: Traumatiserande ocklusion, tillstånd 3152, åtgärd 301