HSLF-FS 2019:9
Kunskapsstödet » Allmänna råd om reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats, åtgärd 883

Allmänna råd om reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats, åtgärd 883

Allmänna råd om reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats, åtgärd 883

Annan reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats kan till exempel vara reparation av en implantatstödd bro utan nytt porslin eller av en barkonstruktion för en täckprotes.

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.