HSLF-FS 2020:28
Kunskapsstödet » Allmänna råd om permanent tandstödd krona, åtgärd 800 och 801

Allmänna råd om permanent tandstödd krona, åtgärd 800 och 801

Allmänna råd om permanent tandstödd krona, åtgärd 800 och 801

Med onlay bör avses en laboratorie- eller CAD/CAM-framställd kronersättning för en tand där samtliga kuspar eller samtliga kuspar utom en är skurna. 

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.