HSLF-FS 2022:26
Åtgärder » 542

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Åtgärdsbeskrivning

I åtgärden ingår operation samt retrograd fyllning.

Åtgärden är ersättningsberättigande endast tillsammans med åtgärd 404, 405, 407 eller 541 under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande för samma tandposition som åtgärd 404, 405, 407 eller 541 under samma dag.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per tandposition och dag.

Referenspris: 1 125 kr
Referenspris specialisttandvård: 1 445 kr

fr.o.m. 2023-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 541 och 542 ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering, postoperativ information samt vid behov kontrollröntgen.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning och behandling av efterbesvär upp till 14 dagar efter behandlingstillfället.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.