HSLF-FS 2019:9
Åtgärder » 435

435

Avlägsnande av ett implantat

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för avlägsnande av ett implantat utan operation. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 429, 451, 452, 453 eller 454 i samma kvadrant under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163 för samma tandposition under samma dag.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per tandposition och ersättningsperiod.

Referenspris: 1 035 kr
Referenspris specialistandvård: 1 340 kr

fr.o.m. 2020-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430, 431, 432, 451, 452, 453 och 454 ingår tandborttagning i samma kvadrant. 

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande