HSLF-FS 2021:37
Åtgärder » 435

435

Avlägsnande av ett implantat

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för avlägsnande av ett implantat utan lambåoperation. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 429, 452 eller 454 i samma kvadrant under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 451 eller 453 i samma operationsområde (kvadrant eller tandposition 3–3) under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163 för samma tandposition under samma dag.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per tandposition och ersättningsperiod.

Referenspris: 1 075 kr
Referenspris specialistandvård: 1 380 kr

fr.o.m. 2022-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430, 431, 432, 451, 452, 453 och 454 ingår tandborttagning i samma kvadrant. 

I åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande